Szanowni Państwo!

Firma V11 Spółka z o.o. ma przyjemność zaoferować Państwu współpracę w zakresie odzyskiwania Państwa wierzytelności wynikających z nieuregulowanych faktur, not odsetkowych, posiadanych tytułów wykonawczych jak i monitoringu finansowego dłużników.

kasa


Oferta nie przypadkowo kierowana jest właśnie do Państwa. Dobór solidnej firmy windykacyjnej może być lekarstwem na problemy finansowe w Waszej firmie i mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z tą ofertą przyspieszy to Państwa decyzję.

Działania V11 Spółka z o.o. charakteryzują się dużą elastycznością w profilu i sposobie świadczonych usług.

Z naszej pomocy skorzystało i nadal korzysta wiele firm i osób prywatnych na terenie całego kraju, których problemy z niesolidnymi kontrahentami, zniknęły bądź zmalały do minimum.

Jesteśmy na rynku od 1999 r. - nasza praktyka i wiedza to gwarancja prawnego, szybkiego i skutecznego dochodzenia należności. Dochodzimy roszczeń finansowych na wszystkich etapach windykacji.

Oferta szczegółowa

Firmy i osoby fizyczne, podczas prowadzenia działalności gospodarczej, narażone są na nieuczciwe działanie ze stron partnerów handlowych. Kontrahenci poprzez niepłacenie faktur lub nie realizowanie innych zobowiązań- narażają wierzycieli na straty finansowe. V11 z o.o. oferuje pomoc w dochodzeniu Państwa należności za wcześniej ustaloną prowizję pobieraną od kwot, które wpłynęły na konto Wierzyciela. Nasze działania prowadzimy w następujący sposób:

 • Każdą z przyjętych spraw rozpatrujemy indywidualnie.
 • Zawsze spotykamy się osobiście i prowadzimy bezpośrednie rozmowy z dłużnikiem. Szybko rozpoznajemy sytuację dłużnika i „zabezpieczamy wierzytelność - skutecznie prowadzając działania windykacyjne.
 • Dostarczamy raport z wykonanych prac wraz z propozycjami dalszych działań do akceptacji.

Negocjacje w sprawie spłaty zadłużenia w sposób polubowny mają tą przewagę nad innymi etapami windykacji, że nie ma konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów zawiązanych z zastępstwem procesowym, kosztami sądowymi i egzekucyjnymi. Podjęcie z dłużnikiem negocjacji często przynosi znacznie większe efekty niż kosztowny długotrwały spór sądowy. W ramach postępowania ugodowego wykonujemy następujące czynności:

 • Weryfikacja danych o firmie i miejscu pobytu dłużnika.
 • Inwitacja dłużnika do polubownego załatwienia sprawy osobiste rozmowy z dłużnikiem skłaniające do spłaty zadłużenia, ustalenie sposobu uregulowania zadłużenia, sporządzenie dokumentów zabezpieczających spłatę zadłużenia.
 • Monitoring spłaty zadłużenia.

Jeżeli nie ma możliwości na osiągnięcie ugody z dłużnikiem, udzielamy naszym Klientom pomocy w postępo-waniu procesowym: przygotowujemy wnioski karne lub cywilne przeciwko dłużnikowi, celem uzyskania prawomocnych orzeczeń prokuratury lub sądu uzupełniamy wnioski procesowe w zakresie stanu majątkowego dłużników w kierunku przyszłej egzekucji. Wnosimy materiał dowodowy uzasadniający roszczenia naszych klientów.

Wierzyciele posiadający wyroki sądowe korzystają z postępowania polubownego, ponieważ egzekucja komornicza jest kosztowna i w wielu przypadkach bezskuteczna. Na tym etapie V11 Sp. z o.o. oferuje działania negocjacyjne, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. W tym zakresie proponujemy Państwu:

 • Doręczenie wezwania do zapłaty z wyroku sądowego.
 • Inwitacja dłużnika do spłaty zadłużenia ustalenie sposobu uregulowania zadłużenia sporządzenie dokumentów zabezpieczających spłatę zadłużenia.
 • Monitoring spłaty zadłużenia.

Jeżeli nie ma możliwości na osiągnięcie ugody z dłużnikiem, proponujemy naszym Klientom następujące czynności:

 • Ustalenie składników majątku dłużnika.
 • Sporządzenie i wniesienie wniosku komorniczego.
 • Asysta komornicza przy wskazaniu i zajęciu majątku.

Windykacja rzeczowa
W przypadku braku płynnych środków finansowych V11 Sp. z o.o. może wynegocjować z dłużnikiem dobrowolne wydanie przedmiotów, po których upłynnieniu kwota długu może ulec kompensacji. Windykacje rzeczowe prowadzimy także, kiedy istnieje potrzeba odebrania przedmiotów leasingu lub odebrania przedmiotów udzielonych w kredycie.

Jest to odrębna umowa polegająca na obsłudze dużej ilości małych zadłużeń w trybie korespondencyjnym i telefonicznym. Jest to dobra opcja, kiedy jednostkowe kwoty zadłużenia są niskie a dłużnicy rozproszeni na terenie całego kraju. Stała (czynna) współpraca. Korzystnym wariantem jest podjęcie z Naszą firmą stałej współpracy w zakresie windykacji.
W przypadku stałej współpracy odnoszą Państwo następujące korzyści:

 • Niski koszt prowadzenia windykacji indywidualnej rozwiązania systemowe windykacji bieżących zaległości płatniczych wywiad gospodarczy w celu zapobieżenia oszustwom i wyłudzeniom - bezpłatna porada prawna.

W chwili obecnej z tej formy współpracy z nami korzysta 26 firm.

Przy podpisaniu umowy o współpracy kwota wynagrodzenia ryczałtowego ustalana jest zgodnie z ilością przekazanych spraw.

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta współpracy - prosimy przejść do działu KONTAKT

Serdecznie Zapraszamy